CHI TIẾT - WEBSITE BÁN HÀNG

Thông tin dự án

  • Danh mục: Website
  • Công ty: Shop bán hàng
  • Ngày bắt đầu: 04/2022

Các chức năng chính:

+ Quản lý bán hàng
+ Quản lý các danh mục (thể loại, sản phẩm, nhà sản xuất, ...)
+ Bán hàng (đơn hàng, lô hàng, thanh toán định kỳ,...)
+ Khách hàng
+ Chương trình khuyến mãi
+ Đa ngôn ngữ
....